Innmeldingsinfo:

Vi driver for tiden en omorganisering av klubben når det gjelder medlemsvilkår. Utdypende info kommer etterhvert.